Go to our Instagram-page

Terapiapalvelut

Ota yhteyttä

Eroterapia

Ero on yksilöllinen kokemus niin aikuisille kuin lapsille. Eroterapiassa on mahdollisuus käsitellä eroon liittyviä tunteita ja ymmärtää eroon johtaneita tekijöitä. Omia toimintamalleja tutkimalla voi saada uusia näkökulmia niin päättyneeseen parisuhteeseen kuin tuleviin suhteisiin.

Eronneiden parien terapiassa on toimivan vanhemmuussuhteen lisäksi tärkeää rakentaa uutta, eronneen parin suhdetta. Vanhemmuuden erottaminen menneeseen parisuhteeseen liittyvistä tunteista luo polkua toimivaan yhteistyövanhemmuuteen. Toimiva eronneen parin suhde on niin aikuisten, vanhempien kuin lasten etu.

Eroterapiaan voi tulla yksin, puolison, ex-puolison tai koko perheen kanssa. Lapset ja nuoret voivat tulla käsittelemään eroa joko yksin tai yhdessä vanhempien kanssa.

Olen tehnyt pitkään töitä eronneiden perheiden parissa, kehittänyt erotyöskentelyn tueksi erilaisia välineitä ja menetelmiä sekä kirjoittanut lasten erokokemuksiin liittyen kirjan Välikädessä

Tein aiheesta psykoterapiaopintoihini liittyvän opinnäytetyöni: ”Pariterapeuttinen työskentely eronneen parin suhteen ja vanhemmuussuhteen rakentamiseksi”. Käsittelen aihetta myös Perheterapia-lehteen (4/2019) kirjoittamassani artikkelissa. Olen sertifioitu Suomalainen eroseminaari -ohjaaja