Go to our Instagram-page

Terapiapalvelut

Ota yhteyttä

Yksilöterapia

Yksilöterapiasta saa tukea mielen ja tunteiden tutkimiseen, ihmissuhdevaikeuksien sekä elämän kriisitilanteiden ja vaikeiden elämänkokemusten käsittelyyn.

Yksilöterapiaan hakeudutaan hyvin monenlaisissa elämäntilanteisissa – parisuhteen ja vanhemmuuden pohdinnat, vuorovaikutuksen haasteet, lapsettomuus, masennus, ahdistus, pelot ja työuupumus ovat esimerkkejä tilanteista, jolloin yksilöterapiasta voi olla apua.

Yksilöterapian tavoitteena on parantaa asiakkaan hyvinvointia ja toimintakykyä sekä vahvistaa voimavaroja.

Yksilöterapiatyöskentelyyn voidaan yhdistää EMDR-terapiaa (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) menneiden tapahtumien, häiritsevien muistojen tai nykyisen elämäntilanteen aiheuttamien vaikeiden tunteiden, uskomusten, mielikuvien tai kehollisten kokemusten käsittelemiseen. EMDR-terapiaprosessi on mahdollista toteuttaa myös omana kokonaisuutena.

Huom! Kela korvaus vain pari- ja perheterapian sekä vanhempainohjauksen osalta.