Go to our Instagram-page

Terapiapalvelut

Ota yhteyttä

Yksilöterapia

Yksilöterapiasta saa tukea mielen ja tunteiden tutkimiseen, ihmissuhdevaikeuksien sekä elämän kriisitilanteiden ja vaikeiden elämänkokemusten käsittelyyn.

Yksilöterapiaan hakeudutaan hyvin monenlaisissa elämäntilanteisissa – parisuhteen ja vanhemmuuden pohdinnat, vuorovaikutuksen haasteet, lapsettomuus, masennus, ahdistus, pelot ja työuupumus ovat esimerkkejä tilanteista, jolloin yksilöterapiasta voi olla apua.

Yksilöterapian tavoitteena on parantaa asiakkaan hyvinvointia ja toimintakykyä sekä vahvistaa voimavaroja.

Huom! Kela korvaus vain pari- ja perheterapian sekä vanhempainohjauksen osalta.