Go to our Instagram-page

Tervetuloa yhdessä etsimään ja löytämään ymmärrystä mielen ja suhteiden maailmaan.

Ota yhteyttä

Ihmismieli ja ihmissuhteet ovat hyvinvointimme tukipylväitä.

Koen tärkeänä psykoterapiatyössä asiakkaan ja terapeutin välille rakentuvan turvallisen ja hyväksyvän luottamussuhteen.
Terapeuttinen työskentely perustuu vuorovaikutussuhteiden, tunteiden, kokemusten ja ajatusten tutkimiseen yhdessä, dialogissa.
Terapiassa voi löytää ymmärrystä, merkityksiä ja mahdollisuuksia suhteessa itseen, muihin ja ympäröivään maailmaan.

Voimavarat voivat olla elämän haastavissa kohdissa niin piilossa, että niiden löytäminen vaatii etsimistä yhdessä. Terapian avulla voimme löytää suhteissa ja mielessä olevat voimavarat.

Mielen ja suhteiden hyvinvoinnin tukemiseksi

Pari- ja perheterapiaa keskinäisen vuorovaikutuksen, suhteiden, tunteiden, toimintatapojen ja erilaisten elämäntilanteiden ja kriisien käsittelyyn.

Eroterapiaa eroon liittyvien tunteiden ja erotilanteen käsittelyyn niin aikuisille kuin lapsille sekä toimivan vanhemmuussuhteen ja eron jälkeisen suhteen rakentamiseen pareille ja perheille.

Yksilöterapiaa mielen ja tunteiden tutkimiseen, ihmissuhdevaikeuksien sekä elämän kriisitilanteiden ja vaikeiden elämänkokemusten käsittelyyn.

EMDR-terapiaa (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) menneiden tapahtumien, häiritsevien muistojen tai nykyisen elämäntilanteen aiheuttamien vaikeiden tunteiden, uskomusten, mielikuvien tai kehollisten kokemusten käsittelemiseen. 

Vanhempainohjausta vanhemman ja lapsen välisen suhteen vahvistamiseksi, oman lapsen käyttäytymisen ja erityspiirteiden ymmärryksen lisäämiseksi ja toimivampien kasvatuskeinojen löytämiseksi.

Työnohjausta työhyvinvoinnin ja voimavarojen lisäämiseksi, oman työn kehittämiseksi sekä uusien näkökulmien löytämiseksi suhteessa itseen, työhön ja työyhteisöön.

Suomalainen eroseminaari -vertaisryhmä erokriisin ja eroon liittyvien tunteiden käsittelemiseksi sekä itsetuntemuksen ja voimavarojen lisäämiseksi.