Go to our Instagram-page

Terapiapalvelut

Ota yhteyttä

Perheterapia

Elämäntilanteiden muutokset ja erilaiset kriisit heijastuvat usein koko perheeseen ja voivat näkyä perheenjäsenissä eri tavoin. Perheterapiassa voidaan etsiä uusia toimivampia tapoja perheen sisäiseen vuorovaikutukseen, perheenjäsenten välisiin suhteisiin, vanhemmuuteen, kasvatukseen ja muuttuneeseen perhetilanteeseen. Keskiössä on perheen voimavarojen vahvistaminen.

Perheterapiaan osallistuvien kokoonpanosta sovitaan aina perheen kanssa yhdessä.