Go to our Instagram-page

Terapiapalvelut

Ota yhteyttä

Vanhempainohjaus

Vanhempainohjauksen avulla tuetaan vanhemmuutta ja vahvistetaan vanhemman ja lapsen välistä suhdetta. Vanhempainohjauksen tavoitteena on ymmärtää oman lapsen käyttäytymistä ja erityislaatuisuutta sekä löytää toimivampia kasvatuskeinoja.

Vanhempainohjaus on tärkeä osa lapsen ja nuoren omaa terapiaa. Kun vanhemmat saavat tukea ja välineitä vanhemmuuteensa, saadaan terapiaprosessista paras mahdollinen hyöty koko perheelle.