Go to our Instagram-page
Ota yhteyttä

Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn kehittämistä, tutkimista ja arviointia. Työnohjauksessa voi pohtia ja jäsentää työhön, omaan työrooliin ja työyhteisöön liittyviä kysymyksiä. Työnohjaus tapahtuu luottamuksellisessa vuorovaikutussuhteessa, jonka avulla vahvistetaan työntekijän ammatillista kasvua ja hyvinvointia.

Työnohjauksen kantavana lähtökohtana on voimavarakeskeisyys ja dialogisuus, jonka tavoitteena on tukea työntekijän voimavaroja ja antaa uusia näkökulmia suhteessa itseen, asiakkaaseen ja työyhteisöön.

Annan työnohjausta sekä yksilöille että ryhmille. Alkukeskustelussa kartoitetaan, mikä olisi tilanteen ja tavoitteiden kannalta paras työskentelymuoto.